Centrum jazykového vzdělávání

Jazykové zkoušky jiné než podle NATO STANAG 6001

Zaměstnanci, kteří mají na svém systemizovaném místě předepsaný tzv. doporučený jazykový požadavek, tj. nemají na svém systemizovaném místě předepsáno splnění stanoveného jazykového požadavku výhradně zkoušku podle NATO STANAG 6001, mohou na základě RMO č. 25/2020 ve znění RMO 38/2021 Věstníku, čl. 22, odst. 3 požádat o zavedení výsledku jiné standardizované jazykové zkoušky do systému ISSP.

Toto je možné pouze v případě, že jazyková zkouška je uvedena v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zkouška nesmí být starší 3 let.

 

Pro zavedení výsledků zkoušky do ISSP je nutné:

  •  zaslat vyplněnou žádost (vzor ke stažení ZDE) na e-mailovou adresu cjv-studijni@unob.cz 
  • přiložit ověřenou kopii dokladu/osvědčení o zkoušce (stačí ověření na spisovně).

Dokumenty nezasílejte pod číslem jednacím ani v písemné podobě doporučeně. Pokud je nutné poslat v písemné podobě, pak na adresu: 

Univerzita obrany

Centrum jazykového vzdělávání, Studijní skupina

Kounicova 65

662 10 Brno

Rozhodnutí a seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech je ke stažení ZDE.