Centrum jazykového vzdělávání

Úsek hlavního metodika

Hlavní cíle

poskytovat metodickou podporu jazykovému vzdělávání v rezortu MO

systematicky získávat a analyzovat zpětnou vazbu týkající se jazykové výuky
a testování v rezortu MO

na základě výsledků analýz zpětné vazby navrhovat změny ve výuce a testování
za účelem vyšší efektivity výuky a zlepšení úspěšnosti u zkoušky podle STANAG 6001

aktivně se podílet na užším propojení výuky a testování

podílet se na vytváření, administraci a hodnocení cvičných testů podle STANAG 6001

provádět instruktáže ke zkoušce podle STANAG 6001

připravovat, obsahově garantovat a vést semináře a workshopy pro vyučující cizích jazyků v rezortu MO

podílet se na vědecké činnosti v rámci Univerzity obrany

podílet se na mezinárodní spolupráci v rámci aktivit organizace BILC, Univerzity obrany a rezortu MO

 

Nabídka konzultací

Nabízíme konzultace týkající se jazykového vzdělávání, jazykové zkoušky podle STANAG 6001 a přípravy ke zkoušce pro studenty, posluchače kurzů, zájemce
o zkoušku a vyučující jazyků.

Termín konzultace online nebo osobně po domluvě e-mailem:

maria.sikolova@unob.cz

ivana.mrozkova@unob.cz

katerina.kucerova@unob.cz