Centrum jazykového vzdělávání

Struktura centra

Ředitelství Centra jazykového vzdělávání

Ředitel CJV

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.

 

 

 

 

 

Zástupce ředitele CJV

neobsazeno

Odbor vysokoškolské výuky

ředitelka Odboru vysokoškolské výuky 

PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.

 

Oddělení anglického jazyka

vedoucí oddělení

RNDr. Jana Beránková

 

Skupina francouzského jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.

 

Skupina německého jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Iveta Macháčková

 

Skupina ruského jazyka

vedoucí skupiny

Mgr. Ladislav Baumgartner

Odbor rezortní výuky

ředitel Odboru rezortní výuky

Mgr. Jiří Vápeník

1. oddělení anglického jazyka (Olomouc)

vedoucí oddělení

Mgr. Pavlína Vrtková

2. oddělení anglického jazyka (Brno)

vedoucí oddělení

Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.

3. oddělení anglického jazyka (Vyškov)

vedoucí oddělení

Mgr. Dalibor Cibulka

4. oddělení anglického jazyka (Praha)

vedoucí oddělení

mjr. Mgr. Miroslav Slavíček

5. oddělení anglického jazyka (Chocerady)

vedoucí oddělení

pplk. Mgr. Leoš Vaněk

6. oddělení anglického jazyka (Hradec Králové)

vedoucí oddělení

PhDr. Eva Drahokoupilová

Oddělení testování

vedoucí Oddělení testování

Mgr. Jan Křivka

Úsek hlavního metodika CJV

hlavní metodik CJV

PhDr. Ivana Mrozková, Ph.D.

Oddělení vnitřní správy

vedoucí Oddělení vnitřní správy 

Ing. Pavel Dvořák

 

Studijní skupina

vedoucí studijní skupiny 

Ing. Dana Skřivánková