Centrum jazykového vzdělávání

Studijní centra

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany nabízí konzultační hodiny anglického jazyka v rámci studijních center.

Konzultace jsou určeny pro zaměstnance rezortu, kteří v dané chvíli nestudují v žádném rezortním kurzu angličtiny a chtějí se v angličtině zdokonalit, popř. se připravují  
na zkoušku podle normy STANAG 6001 a chtějí získat doporučení pro úspěšné zvládnutí potřebné úrovně či zpětnou vazbu na svoji jazykovou dovednost.

Aby byla co nejvíce zajištěna kontinuita či možnost stabilního pokroku, doporučujeme zájemcům zvolit si jedno studijní centrum, kde budou pravidelně konzultovat jazykové záležitosti se zvoleným vyučujícím, který je při studiu metodicky povede.

 

Studijní centra:

Studijní centrum Brno

Studijní centrum Vyškov

Studijní centrum Praha

Studijní centrum Olomouc

Studijní centrum Hradec Králové

Studijní centrum Prostějov

 

Způsob metodického vedení určuje vyučující po domluvě se zaměstnancem rezortu.

V průběhu konzultací je možné procvičovat dovednosti mluvení, psaní, čtení i poslechu. Nácvik dovednosti psaní není vhodné ani efektivní realizovat pouhými opravami napsaných textů.

Konzultace neslouží k plnění cílů, které nesouvisí s jazykovým vzděláváním (např. ke korekturám odborných textů nebo k jazykové přípravě na konference apod.), jejich náplní také není plnohodnotná systematická příprava na zkoušky podle normy STANAG 6001.

Konzultace probíhají distanční formou v aplikaci MS Teams. Na pracovišti v Brně, Vyškově a Praze probíhají i prezenční formou.

Zájemci o konzultace v distanční formě se mohou přihlašovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému na adrese https://apl.unob.cz/SACRezervace.

Při rezervaci hodiny vždy uvádějte své telefonní číslo.

 

Pozn.: aplikaci MS Teams lze instalovat na tomto odkaze:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

Při instalaci aplikace MS Teams budete vyzváni, abyste si založili účet u Microsoft, nebo se do něj přihlásili pomocí emailové adresy, která bude zároveň sloužit pro navázání kontaktu mezi Vámi a vyučujícím při výuce prostřednictvím aplikace MS Teams.