Centrum jazykového vzdělávání

BILC

CJV je aktivním členem Bureau for International Language Co-ordination (BILC), který je poradním orgánem NATO, jehož posláním je: 

  1. Sdílení informací o vývojových trendech v oblasti jazykového vzdělávání napříč členskými státy.
  2. Organizování výročních konferencí  a odborných za účelem koordinace konkrétních témat v jazykovém vzdělávání.
  3. Podle požadavku NATO a členských států poskytovat poradenství týkající se jazykových kompetencí a souvisejících kvalifikačních požadavků.
  4. Koordinace postupů v oblasti testování podle NATO STANAG 6001.

Odkaz: https://www.natobilc.org/en/