Centrum jazykového vzdělávání

Kontakty

Služební korespondenci zasílejte na adresu:

CJV UO
Kounicova 65
662 10 Brno​
 

Ředitelství CJV (na tuto adresu nezasílat služební korespondenci)
kasárna Černá Pole
třída Generála Píky 2
613 00 Brno
tel: 973 445 387 (sekretářka)
mob .tel: 720 077 233 (sekretářka)
fax: 445 351
 
Studijní pracoviště CJV
kasárna Černá Pole
třída Generála Píky 2
613 00 Brno
tel: 973 – 445 390, 445 187, 445 241
fax: 973 445 297
 
Pracoviště Brno
kasárna Šumavská (vysokoškolská výuka)
Kounicova 44 (vysokoškolská výuka)
kasárna Černá Pole (ředitelství, rezortní výuka, Oddělení testování, Úsek hlavního metodika, Oddělení vnitřní správy)
 
Pracoviště Vyškov 
Víta Nejedlého (rezortní výuka – AJ)
682 01 Vyškov
 
Pracoviště Chocerady
Komorní Hrádek (rezortní výuka – AJ)
257 24 Chocerady
 
Pracoviště Praha
Pilotů 217/12 (rezortní výuka – AJ)
161 00 Praha Ruzyně
 
 
Pracoviště Olomouc 
Pasteurova 66/13 (rezortní výuka – AJ)                     
779 00 Olomouc
 
Pracoviště Hradec Králové
Třebešská 1575 (rezortní výuka – AJ)

500 01 Hradec Králové