Výuka jazyků

Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rámci všech tří stupňů akreditovaných vysokoškolských studijních programů na Univerzitě obrany

Rezortní kurzy

Výuku anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rezortních jazykových kurzech podle požadavku Ministerstva obrany ČR

Jazykové zkoušky

Testování podle NATO STANAG 6001

Informace

Pracoviště CJV

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) je umístěno na pracovištích v Brně, Olomouci, Prostějově, Vyškově, Praze, Choceradech a Hradci Králové. Tato pracoviště zabezpečují vysokoškolskou výuku výše zmíněných jazyků pro studenty Univerzity obrany a dle požadavků rezortu MO organizují jazykové vzdělávání v kombinovaných, intenzivních, zdokonalovacích a terminologických kurzech pro zaměstnance AČR. Skupiny se také podílejí na testování podle normy NATO STANAG 6001.

V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  

Jazykové pracoviště v Olomouci a Prostějově tvoří 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV. 

V kasárnách ve Vyškově se nachází 3. oddělení anglického jazyka. Pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického jazyka jazyk ve všech druzích kurzů.

V Praze sídlí 4. oddělení anglického jazyka, které zajišťuje výuku anglického jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní.

V Choceradech (Komorní Hrádek) zabezpečuje 5. oddělení anglického jazyka výuku v kurzech angličtiny na základě požadavků SST MO.

6. oddělení Odboru rezortní výuky CJV sídlí v budově Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.