Centrum jazykového vzdělávání

Jazyky pro Armádu

JAZYKY PRO ARMÁDU jsou elektronickou platformou poskytující kurzy anglického, francouzského, německého a ruského jazyka příslušníkům AČR, studentům Univerzity obrany a aktivním zálohám. Studijní materiály v jednotlivých kurzech jsou zaměřeny na procvičování receptivních dovedností (čtení a poslechu s porozuměním), rozšíření slovní zásoby a upevnění gramatiky. Umožňují zájemcům připravit se na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001.

Platforma JAPA je členěna do následujících oddílů:

 1. Angličtina pro Armádu (APA)

 • Kurzy SLP1, SLP 2, SLP3.1, SLP3.2– obsahují studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 na všech úrovních, cvičné testy k rozvoji dovedností poslechu a čtení s porozuměním.
 • Vojenská angličtina – kurz zaměřený na základy vojenské terminologie obsahuje interaktivní i neinteraktivní cvičení.
 • A-Aviation English – kurz obsahující základy letecké angličtiny.
 • Vzorové testy podle NATO STANAGSLP1-3 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.

V současné době pracujeme na dalších kurzech, např. kurzu k letecké terminologii a terminologii ŘLP a kurzu akademického psaní.

 1. Francouzština pro Armádu (FPA)

 • Kurz SLP1 – obsahuje studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 – tematickou slovní zásobu, cvičení na dovednost čtení a poslech s porozuměním.
 • Kurz SLP2 – obsahuje studijní materiály k přípravě na zkoušku podle normy NATO STANAG 6001 – tematickou slovní zásobu, cvičení na dovednost čtení a poslech s porozuměním.
 • Kurz vojenské francouzštiny I – kurz obsahuje témata, která se týkají běžného každodenního pracovního života vojáka ve frankofonním prostředí.
 • Kurz vojenské francouzštiny II. – obsahuje témata z oblasti taktiky malých jednotek, přípravy, organizace a vedení patrol, první pomoci a zdravotnického odsunu, krizového řízení, odminování a vyčistění terénu, a humanitární pomoci obyvatelstvu.
 • Kurz vojenské francouzštiny III. – obsahuje témata týkající se příčin vzniku konfliktu, činnosti mezinárodních organizací při jejich řešení, přípravy, organizace a řízení operací na udržení, obnovu a upevnění míru a problematiky humanitárních krizí způsobených ozbrojenými konflikty.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1 – obsahuje 20 testových položek na čtení a 20 testových položek na poslech ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP 1-2 – obsahuje 30 testových položek na čtení a 30 testových položek na poslech ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 1. Němčina pro Armádu (NPA)
 • Kurz SLP1– obsahuje mluvnická a lexikální cvičení k přípravě na zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP1.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1, SLP2 a SLP3 (TEST čtení) – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 • Militärdeutsch (MD)
  • Kurz vojenského jazyka– obsahuje mluvnická a lexikální cvičení pro základní znalost vojenského odborného jazyka (druhy vojsk, hodnosti, výstroj a výzbroj, vojenské jednotky, režim dne v kasárnách aj.).
  • Kurz ženijní terminologie „těžká mostová souprava/TMS“– obsahuje DE-CZ/CZ-DE glosář odborné terminologie, schéma základních prvků TMS s DE-CZ legendou, obrázkový CZ-EN-DE slovník základních prvků TMS.
 1. Ruština pro Armádu (RPA)
 • Ruština pro začátečníky– obsahuje dialogy a texty, které slouží k procvičování receptivních dovedností v každodenních situacích.
 • Ruština pro mírně pokročilé – obsahuje mluvnická cvičení, dialogy a texty, které jsou doplňkem k učebnici Ruština pro samouky.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1 a SLP1-2 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 • Soubor cvičných testů ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP 2 – 30 testových položek čtení a 30 testových položek poslech.
 • Materiály RJ na přípravu ke zkoušce STANAG 6001 pro úroveň SLP3– 50 testových položek čtení a 20 testových položek poslech.
 • Elektronická učebnice v pdf pro přípravu na zkoušku STANAG 6001 SLP1.
 • Podpora dovednosti psaní SLP1, SLP1-2 a SLP2-3– obsahuje vzorové ukázky zadání a dopisů používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001.
 • Tematická videa k rozvoji dovedností poslechu a mluvení (město, restaurace, doprava atd.).

Kurzy JAPA jsou k dispozici prostřednictvím internetu na adrese https://japa.unob.cz

ŽÁDOST O PŘÍSTUP

o přístup do platformy JAPA žádejte na adrese: cjv-japa@unob.cz.

 Uveďte následující údaje:

 • Jméno a příjmení.
 • Emailovou adresu, ze které budete studovat (pracovní nebo soukromou).
 • Číslo útvaru.

Žádosti mohou být zasílány jak jednotlivci, tak hromadně za útvar.