Centrum jazykového vzdělávání

Jazyky pro Armádu

JAZYKY PRO ARMÁDU jsou elektronickou platformou poskytující kurzy anglického, francouzského, německého a ruského jazyka příslušníkům AČR, studentům Univerzity obrany a aktivním zálohám. Studijní materiály v jednotlivých kurzech jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby, gramatiky a receptivních dovedností (čtení a poslechu s porozuměním). Umožňují zájemcům připravit se na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 a také na testy ALCPT z anglického jazyka.

Platforma JAPA je členěna do následujících oddílů:


1. Angličtina pro Armádu (APA)

 • Kurzy SLP1, SLP 2, SLP3.1, SLP3.2 – obsahují studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 na všech úrovních.
 • Vojenská angličtina – kurz zaměřený na základy vojenské terminologie.
 • Uchazeč o studium – obsahuje cvičení zaměřená na čtení a poslech s porozuměním pro přípravu na přijímací zkoušku z anglického jazyka ke studiu na Univerzitě obrany.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1-3 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.

V současné době pracujeme na dalších materiálech k doplnění stávajících kurzů a na odborné terminologii.

2. Francouzština pro Armádu (FPA)

 • Kurz SLP1 – obsahuje studijní materiály k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 – tematickou slovní zásobu, cvičení na dovednost čtení a poslech s porozuměním
 • Kurz vojenské francouzštiny I – kurz obsahuje deset témat, která se týkají běžného každodenního pracovního života vojáka ve frankofonním prostředí.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1 a 1-2 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001. 

V současné době intenzivně pracujeme na tvorbě dalších kurzů, v rámci FPA bude brzy otevřen kurz SLP 2 a připravuje se kurz vojenské francouzštiny II.

 

3. Němčina pro Armádu (NPA)

 • Kurz SLP1 – obsahuje mluvnická a lexikální cvičení k přípravě na zkoušku podle NATO STANAG 6001 SLP1.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1 a SLP2 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 • Militärdeutsch (MD)
  • Kurz vojenského jazyka – obsahuje mluvnická a lexikální cvičení pro základní znalost vojenského odborného jazyka (druhy vojsk, hodnosti, výstroj a výzbroj, vojenské jednotky, režim dne v kasárnách aj.).
  • Kurz ženijní terminologie „těžká mostová souprava/TMS“ – obsahuje DE-CZ/CZ-DE glosář odborné terminologie, schéma základních prvků TMS s DE-CZ legendou, obrázkový CZ-EN-DE slovník základních prvků TMS.

Skupina německého jazyka v současné době připravuje vzorový test podle NATO STANAG 6001 úroveň SLP3 s testovými položkami na poslech a čtení s porozuměním.

 

4.  Ruština pro Armádu (RPA)

 • Ruština pro začátečníky – obsahuje dialogy a texty, které slouží k procvičování receptivních dovedností v každodenních situacích.
 •  Ruština pro mírně pokročilé – obsahuje mluvnická cvičení, dialogy a texty, které jsou doplňkem k učebnici Ruština pro samouky.
 • Vzorové testy podle NATO STANAG SLP1 a SLP1-2 – obsahuje ukázky testových položek ve formátu zkoušky podle NATO STANAG 6001.
 • Materiály RJ na přípravu ke zkoušce STANAG 6001 pro úroveň SLP3 – 50 testových položek čtení a 20 testových položek poslech.
 •  Elektronická učebnice v pdf pro přípravu na zkoušku STANAG 6001 SLP1.
 • Podpora dovednosti psaní SLP1, SLP1-2 a SLP2-3 – obsahuje vzorové ukázky zadání a dopisů používaných při zkouškách podle normy NATO STANAG 6001.
 • Tematická videa k rozvoji dovedností poslechu a mluvení (město, restaurace, doprava, atd.).

Skupina ruského jazyka připravuje v současné době další soubor cvičných testů ve formátu zkoušky podle STANAG 6001 pro úroveň SLP1-2. Rovněž plánujeme zveřejnit sadu materiálů k přípravě na zkoušky podle normy NATO STANAG 6001 – tematickou slovní zásobu, cvičení na dovednost čtení a poslech s porozuměním.

 

 Kurzy JAPA jsou k dispozici prostřednictvím internetu na adrese https://japa.unob.cz

 

ŽÁDOST O PŘÍSTUP

o přístup do platformy JAPA žádejte na adrese: cjv-japa@unob.cz.

 Uveďte následující údaje:

 • Jméno a příjmení.
 • Emailovou adresu, ze které budete studovat (pracovní nebo soukromou).
 • Číslo útvaru.

Žádosti mohou být zasílány jak jednotlivci, tak hromadně za útvar.