Výuka jazyků

Výuka anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rámci všech tří stupňů akreditovaných vysokoškolských studijních programů na Univerzitě obrany

Rezortní kurzy

Výuka anglického, francouzského, německého a ruského jazyka v rezortních jazykových kurzech podle požadavku Ministerstva obrany ČR

Jazykové zkoušky

Testování podle NATO STANAG 6001

Informace