Centrum jazykového vzdělávání

Zkouška podle NATO STANAG 6001

 

NATO STANAG 6001 je standardizační dohoda, která má sloužit účelům jazykového vzdělávání a měření úrovně jazykové způsobilosti v členských zemích NATO.  Má být nástrojem standardizace úrovní ve všech členských zemích tak, aby byla zajištěna interoperabilita. Konkrétní realizace a praktická aplikace této standardizační dohody je v gesci jednotlivých zemí a jejich vlád (ministerstev). 

Účelem zkoušky podle NATO STANAG 6001 je měření jazykové způsobilosti (proficiency), což znamená, že cílem je „změřit jazykové kompetence, které student přinese do skutečného života v budoucím specifickém, přesně definovaném kontextu“ (Shohamy, 2001, s. 33). Testy jazykové způsobilosti mají za cíl měřit jazykové schopnosti bez ohledu na způsob, obsah a délku jazykového studia a opírají se zejména o specifikaci toho, co kandidáti mají být schopni v jazyce vyjádřit (Hughes, 1992, s. 9). 

STANAG 6001 se snaží zajistit jednotné jazykové vzdělávání a také jednotný přístup k ověřování jazykové úrovně jednotlivých řečových dovedností v rámci NATO.

NATO STANAG 6001 Edice 5 detailně popisuje jazykové úrovně 0 – 5, včetně plusových,  pro čtyři základní řečové dovednosti a platí ve všech zemích v rámci NATO.

Deskriptory zkoušky podle NATO STANAG 6001

STANAG 6001 – český jazyk – překlad

Uvedený překlad není překlad poslední verze, nicméně deskriptory v aktuální verzi se liší pouze v drobných detailech.

Aktuální verze deskriptorů je k dispozici pouze v angličtině.