Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště

V posádce Brno je soustředěna největší část pracovníků a pracovišť CJV.  

Jazykové pracoviště v Olomouci a Prostějově tvoří 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV.

V kasárnách ve Vyškově se nachází 3. oddělení anglického jazyka. Pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického jazyka jazyk ve všech druzích kurzů.

V Praze sídlí 4. oddělení anglického jazyka, které zajišťuje výuku anglického jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní.

V Choceradech (Komorní Hrádek) zabezpečuje 5. oddělení anglického jazyka výuku v kurzech angličtiny na základě požadavků SST MO.

6. oddělení Odboru rezortní výuky CJV sídlí v budově Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.