Centrum jazykového vzdělávání

Kurzy nejenom pro akademické pracovníky

CJV v každém semestru organizuje kurzy pro akademické i neakademické pracovníky na všech fakultách, jejichž cílem je rozvoj řečových dovedností i udržení stávajících znalostí.

V každém semestru CJV nabízí dva kurzy anglického jazyka  pro FVL a FVT, jsou to

  1. Kurz pro akademické/neakademické pracovníky s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP2 podle NATO STANAG 6001;
  2. Kurz pro akademické/neakademické pracovníky s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP3 podle NATO STANAG 6001.

 

Oba kurzy jsou zaměřeny na procvičování dovednosti mluvení, s důrazem na rozvoj slovní zásoby a správnou aplikaci gramatických jevů při (odborné i všeobecné) komunikaci.

Kurzy probíhají ve stejném čase vždy ve středu od 11.40 do 13.10 v učebnách CJV na  K44 ve 3. patře.

 

Dále CJV organizuje i kurz německého jazyka pro akademické i neakademické pracovníky na FVZ s úrovní znalostí přibližně na úrovni SLP 1-2. Výuka je zaměřena na procvičování dovednosti mluvení, s důrazem na rozvoj slovní zásoby a  upevnění gramatiky.