Centrum jazykového vzdělávání

Pro studenty Univerzity obrany

Studenty Univerzity obrany na zkoušku podle STANAG 6001 SLP 2 z anglického jazyka přihlašuje vedoucí Oddělení anglického jazyka, RNDr. Jana Beránková, jana.berankova@unob.cz, podle následujícího schématu:

1. ročník – všechny postupně v termínu říjen – leden

2. ročník – po intenzivním kurzu v zimním semestru

3. ročník – po intenzivním kurzu v letním semestru.

Mimo tyto termíny jsou studenti přihlašování na zkoušku na doporučení vyučujících podle jejich pokroku a úsilí, které věnují přípravě.

Studenty na zkoušku podle STANAG 6001 SLP 3 z anglického jazyka přihlašuje Mgr. Daniela Skybová daniela.skybova@unob.cz. Studenti jsou přihlašováni na zkoušku na doporučení vyučujících.

Na zkoušky podle STANAG 6001 SLP1-SLP3 z francouzského, německého a ruského jazyka se přihlašují studenti sami, prostřednictvím vedoucích skupin:

Francouzský jazyk: Mgr. Zbyněk Rektořík, zbynek.rektorik@unob.cz;

Německý jazyk: Mgr. Iveta Macháčková, iveta.machackova@unob.cz;

Ruský jazyk: Mgr. Ladislav Baumgartner: ladislav.baumgartner@unob.cz.

Studenti se mohou na zkoušky z ostatních jazyků přihlašovat již od 1. semestru jejich studia.

 

Externí termíny (přihlašování přes e-přihlášku) NEJSOU pro studenty/studentky UO určeny!