Centrum jazykového vzdělávání

Zkoušky vykonané v zahraničí

Zavedení výsledků jazykových zkoušek podle STANAG 6001 vykonaných mimo Centrum jazykového vzdělávání UO, resp. Centrum jazykové přípravy nebo Ústav jazykové přípravy do ISSP.

RMO č 25/2020 Věstníku ve znění RMO č. 38/2021 (1. novela) čl. 22, odst. 5:

Osvědčení, která vydaly instituce států nebo orgánů NATO nebo jejich mobilní týmy, které jsou oprávněné provádět zkoušky podle STANAG 6001 Ed. 4, se uznávají jako rovnocenná s osvědčeními, která vydalo Centrum, a to bez ohledu na délku jejich platnosti. 

Pro zavedení výsledků zkoušky do ISSP je nutné zaslat na e-mailovou adresu cjv-studijni@unob.cz:

  • naskenovanou ověřenou kopii dokladu/osvědčení o zkoušce (stačí ověření na spisovně Vašeho útvaru);
  • vyplněnou žádost (vzor ZDE)

 

Dokumenty zasílejte pouze v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Poštou ne!

Odpověď z CJV bude zaslána studijním pracovištěm na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o uznání jazykové zkoušky.