Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště Hradec Králové

6. oddělení Odboru rezortní výuky CJV sídlí v budově Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Tým kvalifikovaných lektorek s dlouholetými zkušenostmi s výukou a testováním se podílí:

  • na výuce anglického jazyka v akreditovaných studijních programech Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, v programu bakalářském, magisterském a doktorském,
  • na výuce anglického jazyka ve všech typech rezortních kurzů, které jsou určeny pro vojenské i civilní zaměstnance rezortu MO,
  • na výuce terminologických kurzů, určených pro zdravotnický a nezdravotnický personál Agentury vojenského zdravotnictví.

Pravidelně se zde organizuje přezkoušení uchazečů pomocí testů ALCPT před jejich zařazením do jednotlivých kurzů.

Kromě výuky a testování pracoviště poskytuje překlady a korektury dle potřeb akademických pracovníku FVZ.

V rámci Studijního centra poskytuje konzultace z anglického jazyka příslušníkům rezortu. Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému na adrese: https://apl.unob.cz/SACRezervace

 

Vedoucí oddělení: PhDr. Eva Drahokoupilová

tel.: 973 253 036

 

Adresa: 

Fakulta vojenského zdravotnictví

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové