Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště Olomouc a Prostějov

Jazykové pracoviště v Olomouci a Prostějově tvoří 1. oddělení anglického jazyka Odboru rezortní výuky CJV. Dle požadavků rezortu MO zabezpečují jazykové vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk ve všech typech kurzů.  

Dále zajišťují pretestace ALCPT nejen před nástupem do kurzu, ale i v externích termínech a v případě poptávky i tlumočení a překlady pro rezort.

Pracoviště Olomouc se nachází v objektu areálu chirurgie VN Olomouc na adrese Pasteurova 13. Budovu společně sdílí s Oddělením pro výběr personálu MO. Mimo 6 základních učeben se na pracovišti nachází poslechová a počítačová laboratoř a v neposlední řadě v roce 2015 otevřené Studijní centrum (https://apl.unob.cz/SACRezervace), které je otevřeno nejen pro vojenskou veřejnost v posádce Olomouc.

Pracoviště Olomouc zajišťuje provoz Studijního centra (SC), které zájemcům z řad personálu rezortu obrany pomáhá zvyšovat znalosti anglického jazyka.

SC poskytuje:

  • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím v prezenční nebo distanční formě, 
  • testy na poslech a čtení,
  • možnost procvičení i písemného projevu,
  • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně,
  • přístup na internet.

Otevírací doba se různí podle výukových kapacit oddělení.

Pracoviště v Olomouci se nachází nedaleko Žižkových kasáren, kde je možno využít služeb posádkové ošetřovny a navštívit místní zrekonstruovanou halu a venkovní sportoviště.

Pro zaměstnance AČR je k dispozici i tělovýchovné zařízení a regenerační středisko na Šibeníku.

Pracoviště v Prostějově zabezpečuje individuální konzultace pro potřeby zaměstnanců vojenského objektu v Prostějově.

Kontakty:

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany

1. oddělení anglického jazyka, odbor rezortní výuky

779 00 Olomouc, Pasteurova 66/13

areál chirurgie VN Olomouc, místnost SAC (2. NP vlevo)

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Holec

tel.: 973 403 402

Adresa: 

Pasteurova 66/13

779 00 Olomouc