Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště Praha

V Praze sídlí 4. oddělení anglického jazyka, které zajišťuje výuku anglického jazyka v kurzech rezortní výuky pro personál MO všech jazykových úrovní.

Pracoviště zabezpečuje terminologické kurzy, pretestace testem ALCPT před vysláním příslušníků AČR do kurzů a rovněž zajišťuje jazykovou podporu zaměstnancům v rámci Studijního centra.

Vedoucí oddělení: mjr. Mgr. Miroslav Slavíček

tel.: 973 213 738

Mobil: 724 801 367                             

Adresa:

Kasárna 17. listopadu

Pilotů 217

161 00 Praha 6- Ruzyně

Na výuce se podílí nejen kmenoví zaměstnanci, ale i externisté. V řadách vyučujících jsou zaměstnáni i rodilí mluvčí, kteří mají mnohaleté zkušenosti s rezortní výukou.

Studijní centrum (SC) bylo vybudováno v rámci projektu „Angličtina pro Evropu“ ve spolupráci s Britskou radou v Praze s cílem zvyšovat znalosti anglického jazyka příslušníků ozbrojených sil. Všichni vyučující poskytují odbornou pomoc v podobě konzultací či konverzací a odborného dohledu v rámci svých časových kapacit.

SC poskytuje:

  • konzultace v rozsahu 45 minut týdně individuální výuky s vyučujícím,
  • beletrii k zapůjčení s sebou,
  • testy na poslech a čtení,
  • odborné učebnice a slovníky k zapůjčení prezenčně,
  • přístup na internet,
  • počítačový program „English me“.

Kontakt: 

 973 213 741

973 212 972 

973 212 974 

973 213 746 

973 213 738 

Otevírací doba:        

Po: 07:00-17:00

Út: 07:00-17:00

St: 07:00-17:00

Čt: 07:00-17:00

Pá: 07:00-17:00