Centrum jazykového vzdělávání

Pracoviště Vyškov

V kasárnách ve Vyškově se nachází 3. oddělení anglického jazyka. Pracoviště Vyškov zajišťuje výuku anglického jazyka jazyk ve všech druzích kurzů. Vedle těchto kurzů pracoviště zajišťuje i kurzy letecké terminologie v anglickém jazyce se zaměřením na H-1 systém (vrtulníky UH-1Y a AH-1Z) a se zaměřením/specializací na avioniku, zbraně, motory a draky.

Pracoviště poskytuje odpolední jazykové konzultace pro účastníky rezortních jazykových kurzů.

Pracovníci oddělení se podílejí na tlumočení během zimního vojenského víceboje Winter Survival.

Pracoviště zajišťuje přezkušování kandidátů do jazykových kurzů anglického jazyka testem ALCPT.

Vedle základních učeben disponuje poslechovými laboratořemi a počítačovou učebnou. V uvedených prostorách probíhá pretestace účastníků kurzů základní přípravy (tzv. rekrutů) testem ALCPT. 

Pracoviště se nachází v areálu kasáren Dědice ve Vyškově na bloku kateder a učebním bloku B.

Vedoucí oddělení: Mgr. Dalibor Cibulka

tel.: 973 452 430

Adresa: 

Víta Nejedlého 692

68201 Vyškov, Dědice