Centrum jazykového vzdělávání

Studijní centrum Hradec Králové

Pro koho je studijní centrum určeno:

Konzultace jsou určené pro vojenské i civilní zaměstnance rezortu MO, kteří si chtějí zvýšit nebo udržet komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Tyto konzultace nejsou určeny pro posluchače jazykových kurzů a studenty prezenčního vojenského studia na UO.

Co poskytujeme:

Konzultace, které probíhají distanční formou prostřednictvím aplikace MS Teams. V jejich průběhu je možné procvičovat dovednosti mluvení, psaní, čtení i poslechu.

 

Jak se na konzultaci přihlásíte:

https://apl.unob.cz/SACRezervace

Po přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail.

 

Kontakt:

PhDr. Eva Drahokoupilová  

tel.: 973 253 036

email: eva.drahokoupilova@unob.cz