Centrum jazykového vzdělávání

Tematické okruhy a schopnosti kandidáta

Vzhledem k tomu, že se jedná o zkoušku kvalifikační, zkouška podle STANAG 6001 nevychází z konkrétních výukových materiálů, plánů výuky nebo učebních osnov. Nedochází tak k znevýhodnění některé skupiny kandidátů. Slovní zásoba a tematické okruhy se pro jednotlivé úrovně liší a jsou jen orientační. Předpokládá se, že kandidát na předpokládané úrovni pokročilosti splňuje všechny požadavky předepsané pro úrovně nižší.​

 

Tematické okruhy a schopnosti kandidáta – úroveň 1

Zkouška podle STANAG 6001 SLP 1 je zkouškou jazykových dovedností na úrovni začátečníka.

Okruhy na úroveň 1:

 • základní zdvořilostní fráze,
 • základní osobní údaje – domov, rodina, přátelé,
 • základní údaje o zaměstnání – pracovní náplň, pracoviště,
 • bydlení – dům, byt,
 • volný čas – sport, zájmy a záliby,
 • jídlo, restaurace – objednávky, zvyklosti,
 • cestování – dovolená, prázdniny, dopravní prostředky,
 • služby – získávání informací, vyřizování telefonátů; ubytování, nákupy, restaurace,
 • počasí, denní čas, roční období,
 • společnost – pozvánky, rezervace, omluvy,
 • zdraví – návštěva lékaře, nemocnic, lékárny.

Schopnosti kandidáta na úrovni 1 z písemného projevu:

Kandidát je schopen

 • použít základní zdvořilostní fráze
 • podat informaci, požádat o informaci
 • podat výčet
 • vyjádřit souhlas, spokojenost a nespokojenost
 • vyjádřit základní potřeby (požádat o zboží, služby a pomoc, domluvit si schůzku, napsat pozvánku apod.)

Kandidát neumí gramaticky správně vyjádřit časové roviny – kromě přítomného času. Vyjadřuje se v krátkých často izolovaných větách.

Schopnosti kandidáta na úrovni 1 z ústního projevu:

Kandidát je schopen

 • použít základní zdvořilostní fráze
 • podat informaci, požádat o informaci 
  podat výčet
 • vyjádřit souhlas, spokojenost a nespokojenost
 • vyjádřit základní potřeby (požádat o zboží, služby a pomoc, domluvit si schůzku, objednat si jídlo, zajistit ubytování a dopravu, koupit zboží apod.)
 • požádat o zopakování a vysvětlení

Kandidát neumí gramaticky správně vyjádřit časové roviny – kromě přítomného času. Vyjadřuje se v krátkých často izolovaných větách.

 

Tematické okruhy a schopnosti kandidáta – úroveň 2

Zkouška podle STANAG 6001 SLP 2 je zkouškou jazykových dovedností na úrovni mírně pokročilého studenta.

Požadavky na slovní zásobu a tematické okruhy v cílovém jazyce na úrovni 2:

 • osobní údaje, rodina  – prezentace základních osobních údajů (včetně dosaženého vzdělání), jazykových znalostí, informací o rodinných příslušnících apod.,
 • zaměstnání, pracoviště – pracovní zařazení, specializace, povinnosti, kariéra, kolegové, školení, tréninkové programy apod.,
 • bydlení – popis domu, bytu, pokoje; vyjádření spokojenosti, představ, přání ve vztahu k bydlení, zajištění ubytování a služby s tím spojené,
 • doprava a cestování – dopravní prostředky, vyřizování oficiálních záležitostí, vyžádání pomoci, získání základních informací o spojení a službách při cestování, turistika apod.,
 • nákupy – oděvy, dárky; vyjádření přání, reklamace; vyřizování záležitostí v bance, směnárně, placení apod.,
 • volný čas, zábava – koníčky, dovolená, zvyky, tradice, preference,
 • životní prostředí – počasí, život ve městě a na venkově, orientace ve městě,
 • zdraví a nemoci – návštěva u lékaře, lékárna apod.,
 • jídlo, restaurace – objednávky,
 • společnost – policie, žádost o práci, úřední nařízení, úřady a jejich zaměstnanci,
 • média – noviny, časopisy, televize, rozhlas,
 • základní vojenská terminologie s přihlédnutím k vojenské odbornosti kandidáta – základy vojenské zdvořilosti, hodnosti, názvy druhů vojsk.

Schopnosti kandidáta na úrovni 2 z písemného projevu:

Kandidát je schopen

 • popsat osoby, místa a věci
 • vyprávět v minulém, přítomném a budoucím čase
 • uvádět fakta
 • vyjádřit pocity
 • podat vysvětlení, instrukce a pokyny
 • vyjádřit názor
 • podat stížnost, vyjádřit vděk
 • poradit, navrhnout, doporučit
 • uspořádat věty do ucelené pasáže v délce odstavce

Schopnosti kandidáta na úrovni 2 z ústního projevu:

Kandidát je schopen

 • popsat osoby, místa a věci
 • vyprávět v minulém, přítomném a budoucím čase
 • uvádět fakta
 • vyjádřit pocity
 • podat vysvětlení, instrukce a pokyny
 • vyjádřit názor
 • podat stížnost, vyjádřit vděk
 • poradit, navrhnout, doporučit
 • uspořádat věty do ucelené pasáže v délce odstavce

 

Tematické okruhy a schopnosti kandidáta – úroveň 3

Zkouška podle STANAG 6001 SLP 3  je zkouškou jazykových dovedností na velmi pokročilé úrovni.

Požadavky na slovní zásobu a tematické okruhy v cílovém jazyce na úrovni 3:

 • zaměstnání a odbornost – vzdělání, školení, administrativa, praxe, žádost o práci,
 • vzdělávání – vzdělávací systém, rovnoprávnost, různorodost, porovnání,
 • aktuální problematika AČR – změny, vývoj; AČR a společnost,
 • politika – domácí a zahraniční; EU, NATO, demokratické principy,
 • ekonomika – domácí a zahraniční; obchodní vztahy, trhy,
 • věda a společnost, vývoj společnosti,
 • zdravotnictví,
 • kultura a společnost,
 • životní prostředí,
 • problematika minorit, migrace, lidská práva, multikulturalismus,
 • současné společenské otázky – nezaměstnanost, kriminalita, neziskové organizace,
 • mezinárodní vztahy.

Schopnosti kandidáta na úrovni 3 z písemného projevu: 

Kandidát je schopen:

 • vyjádřit se v abstraktní rovině
 • vyjádřit názor, názor obhájit a podpořit argumenty
 • zhodnotit a kriticky se vyjádřit
 • vytvořit hypotézu
 • provést analýzu situace
 • podat detailní popis, instrukce, vyprávění
 • jasně uspořádat a rozvést myšlenky
 • logicky uspořádat odstavce do rozsáhlejších celků

Schopnosti kandidáta na úrovni 3 z ústního projevu: 

Kandidát je schopen:

 • vyjádřit se v abstraktní rovině
 • vyjádřit názor, názor obhájit a podpořit argumenty
 • zhodnotit a kriticky se vyjádřit
 • vytvořit hypotézu
 • provést analýzu situace
 • podat detailní popis, instrukce, vyprávění
 • jasně uspořádat a rozvést myšlenky
 • formulovat projevy většího rozsahu
 • získat informace a zjistit názory
 • shrnout informace a parafrázovat