Centrum jazykového vzdělávání

Ukázky psaní na všechny testované úrovně

Psaní 0

Psaní 0 komentář

Psaní 1

Psaní 1 komentář

1+ s komentářem

2 s komentářem

2+ s komentářem

3 s komentářem