Centrum jazykového vzdělávání

Ukázky ústního projevu na všechny testované úrovně

Level 1 – komentář (docx)