Právě si prohlížíte Informace k rozřazovacím testům k pretestaci jazykových kompetencí

Informace k rozřazovacím testům k pretestaci jazykových kompetencí

 • Autor příspěvku
 • Rubriky příspěvkuCJV

Od srpna 2023 budou pro účely pretestace, tj. přezkoušení jazykové způsobilosti, které probíhá před výběrem zaměstnanců do jazykových kurzů, používány nové rozřazovací testy vytvořené pracovníky Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany. Tyto rozřazovací testy obsahují 100 krátkých testových úloh zaměřených na poslech a čtení. Poslechová část se skládá z 50 úloh s časovou dotací 20 minut. Druhou částí je čtení, které obsahuje rovněž 50 úloh s časovou dotací 40 minut. Celková doba testu je tedy 60 minut. Test obsahuje testové úlohy zaměřené na gramatiku, slovní zásobu, jazykové funkce a pochopení smyslu textu.

Příklady testových úloh

Testová úloha zaměřená na gramatiku:

I get up at 6am and go to work at around 7am. I usually go _______ but sometimes I walk.

 1. on bus
 2. by bus
 3. with bus
 4. in bus

Testová úloha zaměřená na slovní zásobu:

This skirt is too tight. I need a bigger size because it does not __________ me.  

 1. fit 
 2. suit
 3. match
 4. like

Testová úloha zaměřená na jazykovou funkci:

Which sentence gives advice?

 1. Don’t come late tonight!
 2. You should study harder.
 3. You may leave now.
 4. You must help him!

Testová úloha zaměřená na pochopení smyslu textu:

A massive 48-hour general strike is going to paralyze Greece over the next two days as workers stage protests over a range of economic cuts introduced to solve the country’s debt crisis. Mass protests, organised by the country’s two largest trade unions, are due to begin in Athens this morning. Extra police have been deployed on the streets ahead of the planned demonstrations.

What is the reason for the general strike?

 1. workers’ protests
 2. police interventions
 3. chaotic trade policy
 4. cost-saving measures