Právě si prohlížíte Centrum jazykového vzdělávání si připomnělo kulaté výročí

Centrum jazykového vzdělávání si připomnělo kulaté výročí

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuCJV

Dne 11. září 2023 se prostorách Klubu Univerzity obrany u příležitosti výročí 10 let fungování centra v jeho stávající podobě uskutečnilo slavnostní shromáždění pracovníků Centra jazykového vzdělávání. Shromáždění se zúčastnila přibližně stovka stávajících, ale i bývalých pracovníků centra a organizačních prvků, na které současné centrum navazuje. Mezi významnými hosty shromáždění byl ředitel Odboru řízení lidských zdroj Sekce státního tajemníka MO JUDr. Jaroslav Daněk, prorektoři Univerzity obrany, jmenovitě prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., prorektor pro vědeckou a expertní činnosti plk. doc. Jan Bořil, Ph.D., děkani obou brněnských fakult Univerzity obrany plk. Ing. Jan Drozd, Ph.D. a plk. Ing. Vlastimil Neumann, PhD. a v neposlední řadě velitel školního pluku Univerzity obrany plk. gšt. Ing. Luděk Krč. Za přítomné bývalé pracovníky centra zmiňme PhDr. Dr. Martu Koldovou, CSc. a PhDr. Janu Kozílkovou, CSc. které stály v čele pracovišť, na které v současné době Centrum jazykového vzdělávání navazuje.

V rámci setkání proběhlo ohlédnutí za vývojem ve výuce a testováním jazyků v rezortu obrany České republiky a představena současná působnost centra. Zejména ale proběhlo neformální a přátelské setkání současných i bývalých kolegů a spolupracovníků, nadřízených a partnerů Centra jazykového vzdělávání.

Tým CJV