Právě si prohlížíte Vojenská terminologie v praxi

Vojenská terminologie v praxi

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuCJV

Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany (dále jen CJV) se kromě výuky obecného jazyka a přípravy na zkoušky podle NATO STANAG 6001 intenzivně zabývá i vojenskou terminologií. Cílem CJV je zajištění kvalitní výuky jak ve vysokoškolském studiu, tak v rezortních kurzech pro příslušníky AČR. A s tím souvisí nejen dobrá jazyková vybavenost, ale i základní znalost vojenské techniky, zbraní a munice, kterými Armáda ČR disponuje. Akademičtí pracovníci CJV proto v září tohoto roku rádi využili možnosti účasti na dvou exkurzích k útvarům Armády ČR.

První exkurze se uskutečnila u 73. tankového praporu v Přáslavicích, který je útvarem pozemních sil Armády České republiky, určeným k plnění taktických úkolů samostatně, nebo v sestavě mechanizované brigády. Cílem bylo blíže se seznámit s technikou a zbraněmi ve výzbroji útvaru, čehož využijeme při odborné jazykové přípravě studentů i v rezortních kurzech. Vojáci se s námi podělili ve velmi přátelské atmosféře o své znalosti a zkušenosti z výcviku a názorně popsali prezentovanou výzbroj, např. tanky Leopard 2A4 a T-72 M4 CZ, BVP-2, útočnou pušku CZ805 A2, pistoli CZ P-10, ruční protitankové zbraně RPG-75 a RPG-7 a kulomet FN Minimi.

Druhá exkurze na vojenské letiště Praha-Kbely byla primárně určena pro vyučující anglického jazyka, kteří již od roku 2013 zajišťují výuku v terminologických kurzech pro vojenské řídící leteckého provozu s cílem připravit posluchače na ICAO zkoušky. V rámci prohlídky účastníci exkurze navštívili odletovou halu, hangáry, hasiče, chovatele letištních dravců a řídící věž. Zde mohli zažít řízení leteckého provozu v praxi, jakož i ověřit si nezbytnost komunikace v angličtině.

Obě exkurze byly přínosné. Děkujeme všem, kteří se podíleli na její organizaci a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat. Na únor 2024 CJV plánuje další exkurzi, tentokrát zaměřenou na zpracování formalizovaných bojových dokumentů.